De beste vwo-scholen in Heemstede

Deze tabel geeft een overzicht van 1 scholen in de Gemeente Heemstede die vwo-onderwijs aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. Het is belangrijk op te merken dat de scores verschillen per onderwijssoort.

Als uw kind een vwo-advies heeft gekregen en u overweegt inschrijving op een school zonder havo, is het belangrijk te weten dat indien de studieresultaten tegenvallen, uw kind mogelijk moet overstappen naar een andere school. Scholen waar dit kan voorkomen, worden aangegeven met een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten.
1
2
3
Tip: Als je jouw postcode hierboven (bij de blauwe 3) invult, zie je niet alleen scholen in Heemstede, maar ook scholen in de naburige gemeenten.