De beste vmbo-k-scholen in Gelderland

Deze tabel geeft een overzicht van 81 scholen in de Provincie Gelderland die vmbo-k-onderwijs aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. Het is belangrijk op te merken dat de scores verschillen per onderwijssoort.

De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een hoge score en rood voor een lage score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..

Als uw kind een vmbo-k-advies heeft ontvangen en u overweegt inschrijving op een school zonder vmbo-(g)theoretisch, is het mogelijk dat uw kind moet overstappen naar een andere school als het uitzonderlijk goed presteert. Scholen waar dit kan voorkomen, worden aangegeven met een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten.
1
2
3