De beste vmbo-k-scholen in Vijfheerenlanden

Deze tabel geeft een overzicht van 2 scholen in de Gemeente Vijfheerenlanden die vmbo-k-onderwijs aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. Het is belangrijk op te merken dat de scores verschillen per onderwijssoort.

Als uw kind een vmbo-k-advies heeft ontvangen en u overweegt inschrijving op een school zonder vmbo-(g)theoretisch, is het mogelijk dat uw kind moet overstappen naar een andere school als het uitzonderlijk goed presteert. Scholen waar dit kan voorkomen, worden aangegeven met een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten.
1
2
3
Tip: Als je jouw postcode hierboven (bij de blauwe 3) invult, zie je niet alleen scholen in Vijfheerenlanden, maar ook scholen in de naburige gemeenten.