vmbo-k-scholen in Amsterdam: voor elk kind de juiste

Deze tabel geeft een overzicht van 25 scholen in de Gemeente Amsterdam die vmbo-k-onderwijs aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. Het is belangrijk op te merken dat de scores verschillen per onderwijssoort.

De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een hoge score en rood voor een lage score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..

Als uw kind een vmbo-k-advies heeft gekregen en overweegt zich in te schrijven op een school zonder vmbo-basis of vmbo-(g)theoretisch, kan het nodig zijn dat vmbo-k-leerlingen moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten zowel tegenvallen als uitblinken. Scholen waar dit kan voorkomen, worden aangegeven met een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten.
1
2
3
Tip: Als je jouw postcode hierboven (bij de blauwe 3) invult, zie je niet alleen scholen in Amsterdam, maar ook scholen in de naburige gemeenten.