De beste vmbo-b-scholen in Noord-Brabant

Deze tabel toont 67 scholen in de Provincie Noord-Brabant die vmbo-b aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders. De resultaten van deze enquête zijn hieronder weergegeven, onderverdeeld in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. De scores verschillen per onderwijssoort.

De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een hoge score, rood een lage score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.

Uw kind heeft een vmbo-b advies gekregen. Als u uw kind inschrijft op een school die geen vmbo-kader wordt aangeboden, dan moet uw kind overstappen naar een andere school als uw kind uitzonderlijk goed presteert. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten getoond.
1
2
3