praktijkonderwijs-scholen in Overijssel: vergelijk en kies de beste

Deze tabel toont 15 scholen in de Provincie Overijssel die praktijkonderwijs aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders. De resultaten van deze enquête zijn hieronder weergegeven, onderverdeeld in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. De scores verschillen per onderwijssoort.

De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een hoge score, rood een lage score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.

Uw kind heeft een praktijkonderwijs advies gekregen. Als u uw kind inschrijft op een school waar geen vmbo-k aangebonden wordt, dan moet uw kind overstappen naar een andere school als uw kind uitzonderlijk goed presteert. Op scholen waar meerdere onderwijssoorten worden aageboden, wordt een groene achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten getoond.
1
2
3