praktijkonderwijs-scholen in Venray: voor elk kind de juiste

Deze tabel geeft een overzicht van 1 scholen in de Gemeente Venray die praktijkonderwijs-onderwijs aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. Het is belangrijk op te merken dat de scores verschillen per onderwijssoort.

Als uw kind een praktijkonderwijs-advies heeft ontvangen en u overweegt inschrijving op een school zonder vmbo-kader, is het mogelijk dat uw kind moet overstappen naar een andere school als het uitzonderlijk goed presteert. Op scholen waar meerdere onderwijssoorten worden aangeboden, wordt een groene achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten getoond.
1
2
3
Tip: Als je jouw postcode hierboven (bij de blauwe 3) invult, zie je niet alleen scholen in Venray, maar ook scholen in de naburige gemeenten.