havo-scholen in Goirle: voor elk kind de juiste

Deze tabel geeft een overzicht van 1 scholen in de Gemeente Goirle die havo-onderwijs aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. Het is belangrijk op te merken dat de scores verschillen per onderwijssoort.


1
2
3
Tip: Als je jouw postcode hierboven (bij de blauwe 3) invult, zie je niet alleen scholen in Goirle, maar ook scholen in de naburige gemeenten.