basisscholen in Limburg: de ervaringen van leerlingen en ouders

Deze tabel toont 334 basisscholen in de Provincie Limburg . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders. De resultaten van deze enquête zijn hieronder weergegeven.

De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een hoge score, rood een lage score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.


1
2
3