basisscholen in Friesland: voor elk kind de juiste

Deze tabel toont 379 basisscholen in de Provincie Friesland . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders. De resultaten van deze enquête zijn hieronder weergegeven.

De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een hoge score, rood een lage score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.


1
2
3