basisscholen in Schiermonnikoog: voor elk kind de juiste

Deze tabel geeft een overzicht van 1 basisschool in de Gemeente Schiermonnikoog . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven .


1
2
3
Tip: Als je jouw postcode hierboven (bij de blauwe 3) invult, zie je niet alleen scholen in Schiermonnikoog, maar ook scholen in de naburige gemeenten.